گرایش ارشد مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی

گرایشهای رشته مهندسی فناوری اطلاعات(آ ی تی)

نام گرایش:  کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی

اهداف  گرایش:

امروز، فضای دانشگاهی دنیا به تحقیقات میان رشته ای روی آورده است و با نگاهی به روندهای جاری علمی می‌توان دریافت که تولید یک فناوری جدید یا ارائه یک نظریه نو، نیازمند به‌کارگیری چندین رشته و تخصص مختلف در کنار هم است. در این شرایط وجود متخصصانی که با ادبیات تحقیق و توسعه میان رشته ای آشنا هستند و تخصص‌های لازم را کسب کرده اند میتواند به‌سرعت، کیفیت و دقت فعالیت‌های تحقیقاتی کمک به سزایی کند. یکی از زمینه های کار میان رشته ای که شواهد و کاربردهای فراوانی هم در دنیای اطراف ما دارد موضوع فناوری اطلاعات و کاربردهای آن در زمینه‌های مختلف است.
با یک تعریف ساده، هدف از رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات پزشکی، استفاده از حوزه توانمند ساز فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل جمع‌آوری، ذخیره و بازیابی، ارسال، پردازش و بازنمایی اطلاعات در حوزه تخصصی-کاربردی سلامت و پزشکی است. در این راستا تلاش می‌گردد دانشجویان این رشته دریکی از زمینه‌های پزشکی از راه دور، سیستم‌های اطلاعات سلامت، سیستم‌های هوشمند در سلامت و مدیریت و سیاست‌گذاری کلان فناوری اطلاعات در سلامت تخصص پیدا نمایند.
فارغ‌التحصیلان این رشته دارای دانش و بینش در هردو حوزه توانمند ساز فناوری اطلاعات و حوزه تخصصی-کاربردی سلامت و پزشکی خواهند بود. لذا، می‌توانند در کلیه حوزه‌های کاربردی فناوری اطلاعات در سلامت و پزشکی مانند سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی، محتوای الکترونیکی پزشکی، آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی، پزشکی از راه دور، خدمات الکترونیکی سلامت، سیستم‌های تصمیم‌سازی و هوشمند پزشکی، سلامت الکترونیک، سیستم‌های نهفته پزشکی، سیستم‌ اطلاعات جغرافیایی با کاربرد در سلامت و پزشکی، انتقال داده‌ها و اطلاعات در پروژه‌های پزشکی در گروه‌های بین‌رشته‌ای و با تخصص‌های متنوع مشارکت داشته باشد.

تفاوت با رشته‌های مشابه موجود:


در حال حاضر چندین رشته مشابه رشته پیشنهادی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات پزشکی در کشور وجود دارد که عبارت‌اند از:
1.    مهندسی پزشکی
2.    مدیریت فناوری اطلاعات پزشکی
3.    فناوری اطلاعات سلامت
4.    ارزیابی فناوری سلامت
5.    انفورماتیک پزشکی
که دو رشته اول در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سه رشته دیگر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده‌اند.
اولین و باسابقه‌ترین رشته مهندسی پزشکی است. این رشته در گرایش‌های مختلفی ازجمله بیو مواد؛ بیومکانیک، مهندسی بافت، پردازش تصاویر پزشکی، مدل‌سازی سیستم‌های فیزیولوژیکی و ابزار دقیق در مهندسی پزشکی به تربیت دانشجو پرداخته است و به عبارت ساده، در کلیه این گرایش‌ها علوم مختلف مهندسی به کمک اجرای بهینه پزشکی همت گماشته‌اند. رشته دیگر، مدیریت فناوری اطلاعات پزشکی است که بیشتر بر جنبه‌های مدیریت در سلامت تمرکز دارد و جنبه بین‌رشته‌ای بودن چندان پررنگ نشده است.
رشته سوم رشته فناوری اطلاعات سلامت است که در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ارائه می‌گردد و همان‌گونه که از نام آن برمی‌آید هدف اصلی این رشته‌ آشناسازی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی با ابزار‌های فناوری اطلاعات است.
رشته دیگر ارزیابی فناوری سلامت است. این رشته بیشتر بر جنبه‌های بین‌رشته‌ای تأکید کرده و تلاش کرده است با در نظر گرفتن زمینه‌های اقتصاد، حقوق، مدیریت، سلامت و فناوری اطلاعات در کنار هم به بررسی همه‌جانبه فناوری‌های جدید در حیطه سلامت (ازجمله تشخیص و درمان) بپردازد و از نتایج حاصل به سمت سیاست‌گذاری حرکت کند و لذا این رشته رویکردی بیشتر مدیریتی دارد.
رشته آخر نیز انفورماتیک پزشکی است که با استفاده از فناوری اطلاعات در ذخیره‌سازی و بازیابی داده‌ها و همچنین استفاده بهینه از تحلیل اطلاعات در جهت تصمیم‌گیری در حل مشکلات و ارتقا سیستم‌های بهداشت و درمان می‌پردازد. این رشته که در دانشگاه‌های علوم پزشکی اجرا می‌شود کمتر به زمینه بین‌رشته‌ای توجه دارد و بیشتر تلاش دارد دانشجویان پزشکی را با ابزار‌های فناوری اطلاعات و کاربرد آن‌ها در ارتقا سیستم‌های بهداشت و سلامت آشنا سازد.
رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات پزشکی برای کمک به اهداف زیر راه‌اندازی شده است:
•    ایجاد و ارتقای شبکه‌های پزشکی از راه دور، شبکه‌های اطلاع‌رسانی بهداشـت، شبکه‌های همکاری‌های علمی پزشکی و سلامت،
•    ایجاد و ارتقای هوشمند سازی تجهیزات مورداستفاده پزشــکان و پزشکیاران (پرستار و ...)
•    ایجاد و ارتقای مشتری مداری در پزشکی با ایجاد پرونده الکترونیکی و بانک اطلاعات و سیستم‌های گزارش‌گیری با دسترسی‌های متفاوت در بیمارستان‌ها برای سطوح مختلف ذینفعان اعم از بیمار، پزشک، پرستار، مدیریت بیمارستان، پزشکی قانونی
•    ارتقای صنعت انفورماتیک پزشکی: تولید و خدمات فناوری اطلاعات در حوزه خدمات بهداشتی و درمانی
در این راستا توجه به موارد زیر نیز جزو الزاماتی است که متخصصین این رشته باید آن را برآورده سازند:
-    محرمانگی و ‌حفاظــت ‌از اطلاعات دیجیتالی کــه مانع سوءاستفاده و تجاوز به حریم شــخصی افراد شود.
-    سیســتم مناسب برای تعاملات مالی مناسب برای ارائه خدمات پزشکی و سلامت
-    ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی مناسب ازجمله:

 •   سیستم‌های اطلاعات مدیریتی بیمارستانی
 •   سیستم‌های اطلاعات بالینی و مراقبت پزشکی
 •  سیستم‌های اطلاعاتی بهداشتی برای پاسخگویی به‌موقع و مناسب به عوامل طبیعی و غیرطبیعی مختل‌کننده سلامت اجتماع
 •   سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت بحران‌های پزشکی (اپیدمیولوژی)

با مقایسه تعاریف ارائه‌شده در بالا، می‌توان به‌راحتی تفاوت رشته پیشنهادی مهندسی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات پزشکی با سایر رشته‌های مشابه موجود را درک نمود. به‌طور ساده، آنچه در رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات پزشکی حائز اهمیت است و آن را از سایر رشته‌ها متمایز می‌سازد توجه ویژه به آمارها و اطلاعاتی است که می‌تواند از دیدگاه مدیریت دانش و حل مسئله مدنظر قرارگرفته و باعث ارتقای فرایند سلامت، بهداشت و دانش موردنیاز پزشکان گردد. واضح است که توجه به این توضیحات این بخش تاکنون در کشور مغفول مانده است. با این تفاسیر کاربردی بودن رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات پزشکی در حوزه سلامت و در جهت بهبود شاخص‌های سلامت با ابزارهای فناوری اطلاعات از مزایای منحصربه‌فرد آن می‌باشد. این رشته در دستگاه‌های اجرایی دولتی و دستگاه‌های تصمیم گیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کاربردی تخصصی دارد. لذا به نظر می‌رسد رشته مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی در الگوهای تصمیم‌گیری کشور در حوزه سلامت کاربرد زیادی خواهد داشت و حتی می‌تواند در رهیافت الگوها مانند الگوی نظام جامع کشور من‌جمله الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز قابلیت‌های منحصربه‌فردی داشته باشد.
این رشته با عناوین مشابه در بسیاری از دانشگاه‌های معتبر دنیا راه‌اندازی شده است. به‌عنوان‌مثال از بین معتبرترین دانشگاه‌های دنیا که این رشته را راه‌اندازی کرده‌اند می‌توان به دانشگاه ام‌آی‌تی در آمریکا اشاره نمود.

مشخصات دوره مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی:


•    نوع دوره: کارشناسی ارشد
•    طول دوره: 2 سال (4 نیمسال)- با توجه به بین‌رشته‌ای بودن این دوره و لزوم گذراندن دروس جبرانی (پیش‌‌نیاز)، طبق ضوابط حداکثر یک نیمسال به طول دوره افزوده می‌شود
•    تعداد و نوع واحدهای درسی

نوع دروس

تعداد واحدها

جبرانی

13

اصلی

11

اختیاری

15

پایان‌نامه

6

جمع کل (بدون دروس جبرانی)

32 واحد

دروس جبرانی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی‌

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

زبان تخصصی و نگارش متون فنی

2

۲

آشنایی با اصطلاحات و اسناد پزشکی

2

3

طراحی الگوریتم

3

4

برنامه‌سازی پیشرفته

3

5

امنیت داده و شبکه

3

 

 

دروس اصلی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی‌

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

اصول و کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی

3

2

سیستم‌های اطلاعات سلامت

3

3

کاربرد سیستم‌های هوشمند در پزشکی

3

4

سمینار کارشناسی ارشد

2

 

 

 دروس اختیاری دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی‌

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

روش‌های تحقیق آماری

3

2

پردازش سیگنال‌های و تصاویر پزشکی

3

3

پایگاه داده پیشرفته

3

4

معماری تکنولوژی اطلاعات سلامت

1

5

شبکه‌های عصبی مصنوعی

3

6

یادگیری ماشین

3

7

بیوانفورماتیک

3

8

پردازش تکاملی

3

9

شبکه‌های پیچیده سلامت

3

10

امنیت و حریم خصوصی در پزشکی

3

11

شبکه های چند رسانه ای در حوزه سلامت

3

12

بازیابی اطلاعات و موتورهای جستجو

3

13

داده‌کاوی در سیستم‌های سلامت

3

14

سیستمهای تصمیم گیری فازی

3

15

مدل‌های گرافی احتمالاتی

3

16

برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات سلامت

3

17

شبکه‌های حسگر بی‌سیم در پزشکی

3

18

مباحث ویژه

3

 

برای اطلاع از جزئیات و سیلابس برنامه درسی، برنامه پیوست را ملاحظه بفرمایید.

 

نمونه عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی – دفاع شده :

 • پیش بینی خطر ابتلا به بیماری فشارخون بالا در ایران
 • تشخیص مبتنی بر قاعده ی بیماری به کمک کاوش داده های غیرقطعی پزشکی
 • ارایه یک پروتکل MAC جدید برای شبکه های بی سیم با کاربرد پزشکی
 • بهره گیری از داده کاوی برای تشخیص اثرات ناخواسته دارویی
 • پکس ابری: یک بایگانی مستقل از فروشنده
 • پیش بینی ریسک ابتلا به بیماری دیابت نوع2
 • ارائه یک روش بهینه برای اعزام آمبولانس در اورژانس برای کاهش زمان پاسخ
 • مدل سازی ارتباط بین بیمار و پزشک با استفاده از یادگیری ماشین
 • سیستم ذخیره سازی گرافی برای همه گیری شبکه ای
 • ایمن سازی شبکه های اجتماعی در برابر بیماری های همه گیر
 • شناسایی افراد تاثیرگذار با استفاده از مدل های مبتنی بر شبکه ی همه گیری محدود مسری
 • تشخیص نوع بیماری با استفاده از نسخه های بیماران سرپایی
 • ارائه یک مدل دسته بندی تکاملی برای دسته بندی داده های پزشکی با توزیع نامتوازن
 • پیش بینی ریسک ابتلا به بیماری هپاتیت ب در داده های بومی ایران با استفاده از روش های یادگیری ماشین
 • بهینه سازی بودجه بندی بیماری دیابت نوع2 با استفاده از مدلسازی بار بیماری
 • بررسی شیوع دو بیماری متعامل بر روی شبکه های همپوشان
 • طراحی و پیاده سازی یک شبکه حسگر بیسیم به منظور پایش مستمر علایم حیاتی بدن (لایه فیزیکی-لایه دسترسی به رسانه)
 • پیاده سازی مدل بومی معماری شبکه اجتماعی سلامت به منظور شناخت عوامل کلیدی موفقیت
 • پیش بینی انتشار بیماری از طریق توییتر

نمونه عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی – تصویب شده :

 • ارائه روش بهبود یافته شیوع اطلاعات در شبکه های اجتماعی(مجازی) با هدف افزایش تاثیر شیوع
 • یک سامانه پشتیبان تصمیم امدادرسانی شخصی با استفاده از فناوری موبایل
 • ارایه یک روش نمونه برداری برای تخمین میزان شیوع بیماری های همه گیر
 • برقراری ارتباط امن بین شبکه حسگر روی بدن و موبایل با استفاده ا علائم حیاتی
 • انتقال داده حجیم بین بیمارستانی با استفاده از شبکه اینترنت کم سرعت
 • طراحی و پیاده سازی پروتکل دسترسی به رسانه Heartbeat-Respiration Driven به منظور بکارگیری در الکتروکاردیوگرافی بی سیم
 • چهارچوب معماری سازمانی بیمارستان (مطالعه موردی بیمارستان دکتر شریعتی)
 • تحلیل انتشار بیماری‌ها در شبکه‌های پویا
 • طبقه‌‌بندی الگوهای نوار قلب با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین
 • ارزیابی معیار‌های مرکزیت در ایمن‌سازی شبکه های اجتماعی وزن دار در برابر بیماری‌های همه‌گیر
 • کنترل شیوع بیماری ها در شبکه هایی با ساختار خوشه ای همپوشان
 • تعیین موقعیت­های بهینه مراکز درمانی و اورژانس­ها با استفاده از الگوریتم تصمیم­گیری چند هدفه فازی
 • نهان‌سازی تصاویر پزشکی به هدف مقاوم‌سازی در برابر تغییرات
 • چارچوب معماری سبک زندگی با استفاده از روش تحلیل لایه لایه علتها (مطالعه موردی: چاقی)
 • تحلیل شدت آسیب بیماری‌های خاص با استفاده از تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی و نفوذ اطلاعات
 • یک روش ذخیره سازی توزیع شده مبتنی بر NoSQL برای پرونده الکترونیک پزشکی (EMR)

منبع:سایت دانشگاه تهران

شاید این مطالب هم برای شما جالب باشد !!!

دانلود دفترچه سوالات دکتری مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار الگوریتم - 96

منابع دکتری مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار و الگوریتم

منابع دکتری مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی

منابع دکتری مهندسی کامپیوتر گرایش معماری کامپیوتری

منابع دکتری مهندسی فناوری اطلاعات

دانلود دفترچه سوالات دکتری مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار الگوریتم - 95

اطلاعات آموزشگاه

تهران - بین میدان ولیعصر و میدان فاطمی - بالاتر از تقاطع زرتشت -کوچه پزشک پور- پلاک 12

 • dummy021-88922915-88809039

 • dummy0912-178-8534

 • dummy hadi_yusefi@yahoo.com

 
 

نماد اعتماد

درباره ما

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد مهستان می باشد که دارای مجوز رسمی از وزارت علوم می باشد

جستجو